استفاده محیط آیفون ۱۵ در شرایط دشوار و محیط‌ های مرطوب